Zoals de noordpoolster, helder en richtinggevend voor uw vermogen.

Uw vertrouwenspersoon voor familie en bedrijf.

Starsky

Duidelijk, helder en aanwezig

Een uitgestippeld en doelgericht parcours

Altijd en overal

Ondernemers en vermogende families hebben steeds meer nood aan persoonlijke en efficiënte begeleiding bij het beheer van hun vermogen en hun familiebedrijf. Zij wensen niet langer alleen aan tafel te zitten tegenover een bankier, een vermogensbeheerder, een advocaat, een notaris, een boekhouder,….

Zij wensen bij dit soort besprekingen en bij belangrijke gebeurtenissen in hun leven of in dat van hun bedrijf, een vertrouwenspersoon die met kennis van zaken en onbaatzuchtig plaatsneemt naast de familie. Een persoonlijke adviseur die de plannen, noden en wensen van de familie door en door kent en het familiebelang behartigt.

Wij zijn een onafhankelijke adviseur en vertrouwenspersoon die familiale belangen en bedrijfsbelangen bespreekbaar maakt en mee richting geeft. Polares heeft alle financiële expertise en ervaring in huis om deze rol voor u en uw onderneming(en) in te vullen.

advies voor uw familie en/of bedrijf

Uw familie

Advies familie

Uw family office, als centraal vertrouwensorgaan, staat in voor de afhandeling van de privézaken van u, de ondernemer en/of vermogende familie. Financiële planning, groeiplanning, successieplanning en overdracht naar de volgende generatie zijn domeinen die volle aandacht krijgen ten dienste van de belangen en visie van uw onderneming en uw familie.

Meer over familie

Uw bedrijf

Advies bedrijf

Wij begeleiden u bij de realisatie van de toekomstplannen van uw bedrijf. We verschaffen inzicht in de huidige rendabiliteit, door analyse van de huidige kostenstructuur, marges en cashflow. Samen overleggen we over uw doelstellingen en noodzaak aan investeringen, om zo een toekomstplan te bepalen voor uw onderneming en u verder te begeleiden in de uitwerking hiervan. Polares is tevens uw vertrouwenspersoon in het proces van fusie en overname

Meer over bedrijven