Home Uw familie

Vermogensmonitoring

Vermogens 1

vermogensmonitoring

Eens uw vermogen op een correcte manier is gestructureerd en ingevuld is het van belang het lange termijn doel niet uit het oog te verliezen en dit periodiek af te toetsen aan het vooropgesteld doel en/ of de gewijzigde situatie, noden of wensen.

Vermogens 2

Bij vermogensmonitoring zijn onze belangrijkste taken het bewaken van de strategische overkoepelende vermogensallocatie, de opvolging van de overeenkomende beleggingsstrategie, de coördinatie van de vermogensbeheerders en de consolidatie van alle relevante financiële informatie.

Periodieke inventarisatie en consolidatie van effectenportefeuilles, private equity, vastgoed, pensioenkapitalen, collecties en schulden

Bewaking en eventuele bijsturing van de lange termijn visie op het patrimonium en de familiale doelstellingen

Vermogensanalyse

  • Controle van kosten en afspraken
  • Diepgaande analyse van behaalde rendementen
  • Grondige risicoanalyse
  • Benchmarking

Vermogensrapportering

  • Periodiek geconsolideerd overzicht en overleg
  • Inzicht in risico en rendement
  • Inzicht in portefeuilleconcentratie
  • Inzicht in assetallocatie

Polares biedt u geen beleggingsdiensten of beleggingsadvies voor eigen rekening aan. Wij begeleiden u wel in de keuze van beleggingsdiensten u aangeboden door gereglementeerde ondernemingen zoals private bankers, verzekeringsmaatschappijen en onafhankelijke vermogensbeheerders.

Mochten wij bij het verstrekken van aanbevelingen toch beleggingsadvies geven dan zullen we ons beperken tot het toelichten en bespreken van de aanbevelingen die de gereglementeerde onderneming waarmee u samenwerkt of waar u een voorstel van ontvangt ter beschikking stelt en die voortvloeit uit onderzoek dat door deze laatste is gevoerd.