Home Uw familie

Concrete uitwerking

Administratieve 1

administratieve opvolging

Wij begeleiden u in de praktische en concrete uitwerking van uw plan.

Administratieve 2

Indien gewenst staan wij u bij in de vervulling ervan of nemen wij bepaalde administratieve taken van u over.

  • Opmaken van de statuten van uw maatschap. Daarnaast ondernemen we de concrete stappen tot schenking en vervullen jaarlijks de formaliteiten met betrekking tot verslaggeving en boekhouding van uw maatschap;
  • Opvolgen en herwerken van de statuten van de holding- en patrimoniumvennootschap;
  • Begeleiden bij de oprichting van een Private Stichting;
  • Verzamelen van alle gegevens en het indienen van de ‘aangifte van nalatenschap’;
  • Voorbereiden en/of opmaken van onderhandse leningsaktes, schenkingen, zorgvolmachten, …;
  • Begeleiden in alle formaliteiten rond uw initiatief tot een waardig levenseinde;
  • Uitvoeren van een persoonlijke boekhouding;
  • Indienen van uw ‘aangifte personenbelasting’;
  • ...