Home Uw familie

Vermogensarchitectuur

Vermogens 1

vermogensarchitectuur

Trouwen, een woning kopen, een gezin stichten, een eigen zaak opstarten, echtscheiding, op pensioen gaan, schenkingen, ziekte, overlijden, uw vermogen op een fiscaalvriendelijke manier veilig stellen…

Vermogens 2

Ongeacht uw leeftijd, professionele bezigheden of levensstijl, tijdens de scharniermomenten in uw leven neemt u beslissingen die ook juridische, fiscale en financiële gevolgen hebben. 

U wilt kunnen leven en werken in de wetenschap dat uw vermogen goed beheerd wordt en uw successie optimaal geregeld is.  Vermogens- en successieplanning is zorgen voor gemoedsrust. Bovendien is vermogens-
planning constant in evolutie. De vragen die u vandaag heeft, kunnen binnen enkele maanden of jaren veranderen. Gewijzigde omstandigheden kunnen nieuwe vragen doen rijzen of uw voorgenomen planning veranderen. Bovendien veranderen niet alleen uw persoonlijke omstandigheden. Ook de wetgeving is constant in evolutie waardoor u misschien uw zorgvuldig uitgewerkte planning dient bij te sturen.

Het financieel plan is in de advisering van Polares een belangrijk ijkpunt. Dit financieel plan maakt het inkomens- en vermogensverloop gedurende uw leven inzichtelijk want diverse ‘gebeurtenissen’ tijdens uw leven zijn van invloed op uw inkomens- en vermogensverloop.

Het financieel plan brengt gebeurtenissen met bijbehorende risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid, scheiden en pensioen helder in beeld.
Met een financiële planning geven wij u inzicht in uw toekomstige financiële positie.

Vermogens 3

Wanneer aangewezen zullen we u ondersteunen bij de selectie van een passende vermogensbeheerder binnen de totale allocatie. We leggen hierbij de focus op waarom, hoe en wanneer u wilt investeren. Dat is immers voor iedereen anders. De planner vertrekt net vanuit uw toekomstvisie. Hij zoekt uit hoe u die plannen kunt realiseren en helpt u met de juiste investeringen op de weg daar naartoe. Het rendement is vaak geen doel op zich, maar een middel om uw andere plannen te verwezenlijken.

Vermogensplanning

 • Structurering van het vermogen
 • Begeleiding bij de keuze en de invulling van het roerend en onroerend vermogen gebaseerd op uw persoonlijke voorkeuren en behoeften

Financiële planning

 • Financiële – en pensioenplanning
 • Renteniersbegeleiding
 • Fiscale begeleiding

Successieplanning

 • Wat dient toe te komen aan wie en strookt dit met het erfrecht?
 • Optimalisatie van erfbelasting
 • Advisering inzake schenking en begeleiding bij praktische uitwerking
 • Begeleiding van de volgende generatie en kennisoverdracht

Vastgoedplanning

 • Bepaling van de optimale structuur bij de aankoop zowel op financieel als fiscaal vlak (privé versus vennootschap, samen met de kinderen, …)
 • Selectie en begeleiding in de evaluatie van panden/projecten die voldoen aan de criteria van succesvol investeren in vastgoed
 • Begeleiding bij de aanvraag van kredieten